Quenes somos

CC XESTION nace co obxecto de proporcionar asesoría e xestión laboral, fiscal e contable tanto a empresas que decidan externalizar ditas funcións como a aquelas que precisen apoio na xestión interna das mesmas.


CC XESTION defende unha filosofía da empresa baseada na atención persoalizada ás necesidades do cliente, proximidade e implicación no seu negocio.


O noso compromiso é a representación eficiente da súa empresa no cumprimento puntual das súas obrigas laborais, fiscais e administrativas.


Poñemos a súa disposición soporte técnico avanzado e un equipo humano cualificado e dinámico que tratarán con absoluta dilixencia e confidencialidade a xestión da súa empresa.

Rúa W. Fernández Flórez, 1 baixo
15800 MELIDE
A CORUÑA