Laboral

 

 • ALTAS, BAIXAS Y VARIACIÓNS DE DATOS DAS EMPRESAS E CENTROS DE TRABALLO NA SEGURIDADE SOCIAL
 • ALTAS, BAIXAS E VARIACIÓNS DE DATOS DOS TRABAJADORES NA SEGURIDADE SOCIAL
 • COMUNICACIÓN DE APERTURA, ETC. DE CENTRO DE TRABALLO ÓS CORRESPONDENTES ORGANISMOS PÚBLICOS
 • LEGALIZACIÓN DO LIBRO DE VISITAS
 • CONFECCIÓN DE NÓMINAS E SEGUROS SOCIAIS
 • CONFECCIÓN DE CONTRATOS LABORAIS
 • DOCUMENTACIÓN FIN CONTRATO E DESPIDOS.
 • CALENDARIO LABORAL
 • TRAMITACIÓN PARTES DE IT
 • RETENCIÓNS DO PERSOAL (MOD. 110/ 190)
 • CERTIFICADOS DE EMPRESA (INEM/ INSS)
 • COMUNICACIÓN Á EMPRESA DE NOVEDADES NOS CONVENIOS COLECTIVOS
 • INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN SUBVENCIÓNS DO PERSOAL
 • RECURSOS E RECLAMACIÓNS EN MATERIA LABORAL
 • REPRESENTACIÓN ANTE A INSPECCIÓN DE TRABALLO
 • OFERTAS DE EMPREGO E SELECCIÓN DE PERSOAL
 • SOLICITUDE DE BOTIQUINS
 • INFORME DE CUSTES SALARIAIS
 • ASESORAMENTO PERMANENTE EN MATERIA LABORAL
Rúa W. Fernández Flórez, 1 baixo
15800 MELIDE
A CORUÑA