Outros servizos
  • IMPOSTO TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS
  • IMPOSTO DE SUCESIÓNS E DOAZÓNS
  • TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS
  • SUBVENCIÓNS A EMPRESAS E PARTICULARES
  • FACTURACIÓN PARA EMPRESAS
  • SEGUROS: VEHÍCULOS, HOGAR, CONVENIO, VIDA...

 

R/ Florentino Lopez Cuevillas, 2 Baixo
15800 MELIDE
A CORUÑA